Kindcentrum

Basisschool Onder de Linde maakt deel uit van Kindcentrum Onder de Linde. De opvang en de school zitten samen in een gebouw. Op sommige gebieden is er al samenwerking en er zijn nog veel kansen om deze samenwerking te versterken. Er is regelmatig overleg tussen de pedagogisch medewerkers van Het Nest en de leerkrachten van de school.

Ziekmeldingen worden centraal genoteerd. We maken gebruik van elkaar materialen en lokalen. Er is een warme overdracht tussen de opvang van de driejarigen als deze naar de basisschool komen. De kinderen van drie kennen de juffen van groep 1-2 al lang en hierdoor is er een soepele overgang van de voorschoolse naar de schoolse periode. Er zijn korte lijnen met de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers waardoor we elkaar snel informeren als er iets met een kind aan de hand is.