Opvang

Tussenschoolse opvang

Binnen onze school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur.
Aanmelden van overblijfkinderen geschiedt vóór 9.00 uur bij Lucia Stoks, overblijfcoördinator, tel. 06- 54902835.

Overblijven is alleen mogelijk als de ouders een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend hebben.

Afmelden van de kinderen is verplicht. Worden eenmaal aangemelde kinderen niet (bij de coördinator) afgemeld, dan zullen de kosten van het overblijven in rekening worden gebracht.

Voor lunchpakket, drinken en eventueel spelmateriaal zorgt ieder kind zelf. De overblijfkinderen zijn verzekerd via de school. 

Er wordt gewerkt met strippenkaarten. U kunt kiezen uit verschillende strippenkaarten. 50 Strippenkaart €105 – 30 Strippenkaart € 67.50 – 10 Strippenkaart € 24.--. De strippenkaart blijft gewoon geldig dus ook voor het schooljaar opvolgend. De coördinator houdt de strippenkaart van uw kinderen bij.

Bij een volle strippenkaart krijgt u een bericht dat deze bijna vol is en dat er geïncasseerd gaat worden. De volle strippenkaart krijgt u via mail toegestuurd. Door ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u de Stichting Overblijven Onder de Linde om het verschuldigde bedrag voor de strippenkaart van uw rekening af te schrijven.

Als uw kind incidenteel overblijft is er ook de mogelijkheid om dit achteraf door middel van een automatische incasso te verrekenen. De kosten zijn dan € 2.50 per keer overblijven 

Op dit moment hebben we acht vaste overblijfkrachten. Maar gezien het grote aantal leerlingen dat gebruik maakt van het overblijven zijn we soms genoodzaakt de hulp van ouders in te roepen die ons kunnen ondersteunen.

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of, en zo ja, op welke dag van de week u eventueel beschikbaar bent. Natuurlijk kunt u in dat geval uw kinderen meebrengen en zijn hieraan geen kosten verbonden. Bovendien ontvangt u de vergoeding die onze vaste overblijfkrachten ook ontvangen.  


Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang ’t Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt in de school een aanbod van kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en buitenschoolse opvang 4 -13 jaar). Onze huidige gebruikers zijn erg tevreden over ons aanbod, organisatie breed beoordelen zij dit met een 8 ! (resultaat onderzoek mei 2014)

Op www.kinderopvanghetnest.nl vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang. 

Onder de linde DSC_4148

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ’t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders. Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag.

In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken. In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit. 

Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken, door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft.

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens het brengen- of halen van de kinderen, als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie.

Uit het onderzoek van mei 2014: ‘Ouders zijn heel tevreden over de wijze en snelheid waarop Kinderopvang ’t Nest omgaat met vragen en opmerkingen’

In Kindcentrum Onder de Linde biedt ’t Nest :

  • Dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar (52 weken per jaar geopend)
  • Peuterprogramma voor peuters van 2 – 4 jaar (tijdens schoolweken)
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar (voor- en na school, vakanties en studiedagen) 

Wij zijn geopend op: 

Maandagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma 
Maandagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang
Dinsdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
Dinsdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang
Woensdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang en dagopvang
Woensdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang
Donderdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
Donderdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang
Vrijdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
Vrijdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang

Wij willen graag aansluiten bij de behoefte van u als ouders. Heeft u opvang nodig op andere tijden dan hierboven vernoemd (vervroegde of verlengde opvang), neem dan contact op met de clustermanager Susanne Jansen, tel: 06-51595826. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden om een passend aanbod te realiseren. 

Meer informatie over het aanbod op deze locatie vindt u op www.kinderopvanghetnest.nl of neem gerust contact op met de pedagogisch medewerkers voor een rondleiding of gesprek.