Ouders

Alle informatie voor ouders

We vinden het belangrijk om u, als ouders, zoveel mogelijk te informeren. Dit doen we middels deze site en via ons informatiesysteem ISY.

ISY is een besloten informatiesysteem waarmee we u op de hoogte houden van de dagelijkse gang van zaken. Op ISY vindt u ook foto’s van activiteiten en uitnodigingen voor contactavonden. Als uw eerste kind op school komt, ontvangt u een inlogcode voor ISY.

De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. De ouderraad is vooral ondersteunend bij de bijzondere activiteiten. Denk hierbij aan organisatie schoolreis of Sinterklaasviering, maar is ook betrokken bij de luizencontrole, de schoolfotograaf en de wandeldriedaagse.

In de medezeggenschapsraad wordt het beleid en het resultaat van het beleid besproken en ter goedkeuring voorgelegd. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordigers van ouders en personeel.

Eénmaal per jaar, in maart, is er een algemene jaarvergadering van beide raden, waarvoor u t.z.t. een uitnodiging via ISY ontvangt. Al de vergaderingen van ouderraad en medezeggenschapsraad zijn openbaar.