Jaarkalender

Jaarlijks bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle gezinnen een jaarkalender met alle belangrijke informatie voor ouders en leerlingen. Naast een planner is de jaarkalender ook een gedeelte van de schoolgids met hierop de belangrijkste informatie, de schoolgids in verkorte vorm.

Daarnaast wordt in ISY ook de agenda gevuld. Mochten er wijzigingen zijn in de jaarkalender, dan wordt dit via ISY gecommuniceerd.

Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle gezinnen een informatieblaadje, met hierop een samenvatting van de belangrijkste praktische informatie, zodat ouders een planning kunnen maken voor het aankomend schooljaar. 

Zowel de jaarkalender als het informatieblaadje (groene blaadje) vindt u onder het tabblad formulieren.