Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Onze ouderraad bestaat uit maximaal 13 leden, die op de jaarvergadering worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ouders kunnen gekozen of herkozen worden, zolang ze een kind hebben op onze school. Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van onze school. 

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van de ouderraad of wilt u nadere informatie hieromtrent neem dan gerust contact op met één van de leden van het dagelijks bestuur. Of kom eens naar een ouderraadsvergadering. De data van de vergaderingen zijn te vinden in de schoolkalender en op de website van de school. 

Notulen OR vergadering

De notulen van de ouderraadsvergaderingen worden via ISY aan alle ouders verspreid. De data van de vergaderingen staan vermeld op de kalender en op het groene blaadje. .

Er is altijd een lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad aanwezig bij de MR-vergaderingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit Janneke Vossen (voorzitter), Loes Verdellen (penningmeester) en Marian Broos (secretariaat)

Onder de linde DSC_4156