Over de school

Onder de Linde

Onder de Linde is een kleine dorpsschool, die midden in de gemeenschap Hegelsom staat. 

Letterlijk omdat ze in de kern van Hegelsom staat en we gebruik maken van het ernaast gelegen Jeugdhuis als extra speelruimte voor de kleuters en als ruimte voor extra activiteiten. Naast de school, aan de andere kant van het gebouw, ligt de gymzaal. In het schoolgebouw zelf is opvang voor kinderen van 0-13 jaar verzorgd door Het Nest. Dat maakt dat we van een ideale situatie kunnen spreken.

Figuurlijk omdat we samen werken met verenigingen waar het mogelijk is, we mee vorm geven aan de ontwikkeling van de kern Hegelsom en doordat onze zeer aantrekkelijke speelplaats een plek is waar kinderen ook buiten schooltijd graag spelen. 

Ons schoolgebouw is een combinatie van oud en nieuw. In het nieuwe gedeelte is de hal het centrale punt. Rondom de hal zijn lokalen gebouwd. Dit zorgt voor een grote functionaliteit van de hal. We gebruiken de hal met zelfstandig werken, als leesplek in de schoolbieb, koken, knutselen, werken met het greenscreen, technieklessen en als extra ruimte op het moment dat we exposities hebben of gezamenlijke bijeenkomsten.
Vanaf carnaval starten we met een nieuwe groep en  hebben dan zeven combinatiegroepen, twee groepen 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7 en 7-8.

De schooltijden

Dag Groep 1 - 4 Groep 5 - 8
Maandag 8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
's middags vrij
8.30 - 12.15 uur
's middags vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur
's middags vrij
8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur

Elke dag is de mogelijkheid tot overblijven. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad ouders.