Over de school

Onder de Linde

Onder de Linde is een kleine dorpsschool, die midden in de gemeenschap Hegelsom staat. 

Letterlijk omdat ze in de kern van Hegelsom staat en we gebruik maken van het ernaast gelegen Jeugdhuis als extra speelruimte voor de kleuters en als ruimte voor extra activiteiten. Naast de school, aan de andere kant van het gebouw, ligt de gymzaal. In het schoolgebouw zelf is opvang voor kinderen van 0-13 jaar verzorgd door Het Nest. Dat maakt dat we van een fijne situatie kunnen spreken.

Figuurlijk omdat we samen werken met verenigingen waar het mogelijk is, we mee vorm geven aan de ontwikkeling van de kern Hegelsom en doordat onze zeer aantrekkelijke speelplaats een plek is waar kinderen ook buiten schooltijd graag spelen. 

Ons schoolgebouw is een combinatie van oud en nieuw. In het nieuwe gedeelte is de hal het centrale punt. Rondom de hal zijn lokalen gebouwd. Dit zorgt voor een grote functionaliteit van de hal. We gebruiken de hal met zelfstandig werken, als leesplek in de schoolbieb, koken, knutselen, werken met het greenscreen, technieklessen en als extra ruimte op het moment dat we exposities hebben of gezamenlijke bijeenkomsten.
 

De schooltijden

Dag Alle groepen
Maandag 8.30 - 14.00 uur
 
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
 
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
 
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
 
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur
 

We hebben continurooster waarbij de kinderen van 11.45 tot 12.15 uur pauze hebben.