Leerlingraad

De leerlingraad is een vertegenwoordiging van alle groepen (lokalen) van groep 3 t/m 8. De leerlingen zijn gekozen door hun groep. Ze komen gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar en vergaderen dan samen met de directeur.

Van tevoren hebben ze in de groepen geïnformeerd naar zaken die besproken moeten worden. Deze worden door het raadslid ingebracht in de vergadering. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt en dit wordt ook weer besproken in de groep.

We zijn er trots op dat we er samen voor zorgen dat onze school een fijne school is en blijft.

Het verslag wordt ook verspreid onder de ouders via ons informatiesysteem ISY.

De samenstelling van de leerlingraad wisselt jaarlijks.