Ons onderwijs

Thematisch werken

In alle klassen wordt thematisch gewerkt. De groepen 1 t/m 3 werken volledig thematisch.  De thema’s zijn soms seizoensgebonden, maar ook algemeen. Uitgangspunt is dat het thema bij de beleefwereld van het kind past. In het thema worden allerlei activiteiten aangeboden, waarbij rekening gehouden wordt met de te bereiken doelen en met de ontwikkeling van het kind.

De groepen 4 t/m 8 werken thematisch in de middaguren. Leidend hierbij is de methodiek Blink Wereld geïntegreerd waarin kinderen tweejaarlijks middels een cyclus alle stof van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie aangeboden krijgen op een moderne manier. Hierbij is veel ruimte voor de leerling voor eigen inbreng en het stellen van eigen onderzoeksvragen. 

Daarnaast is er ruimte voor schoolbrede thema’s, die aansluiten bij de beleefwereld van de kinderen en veel ruimte bieden op allerlei creatieve en cognitieve gebieden. 

In de ochtenduren werken we volgens een  organisatiemodel dat uitgaat van de ontwikkeling van de leerlingen. De kinderen krijgen dan instructie in homogene groepen. Dit betekent dat de kinderen les kunnen krijgen van een andere leerkracht dan hun eigen. Elke ochtend werken we volgens een vaststaand rooster. De ene dag krijgt een kind instructie van een vak, de volgende dag is de zelfstandige verwerking. De kinderen werken met weektaken, waardoor hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het leren plannen verder ontwikkeld wordt. 

Onder de linde DSC_4122