Ons onderwijs

Thematisch werken

In alle klassen wordt thematisch gewerkt. De groepen 1 t/m 3 werken volledig thematisch.  De thema’s zijn soms seizoensgebonden, maar ook algemeen. Uitgangspunt is dat het thema bij de beleefwereld van het kind past. In het thema worden allerlei activiteiten aangeboden, waarbij rekening gehouden wordt met de te bereiken doelen en met de ontwikkeling van het kind.

De groepen 4 t/m 8 werken thematisch in de middaguren. Leidend hierbij is de methode WO-los, die een aanbod realiseert dat een cyclus heeft van twee jaar. Gedurende deze cyclus krijgt het kind aangeboden wat het volgens de kerndoelen wereldoriëntatie moet leren.

Daarnaast is er ruimte voor schoolbrede thema’s, die aansluiten bij de beleefwereld van de kinderen en veel ruimte bieden op allerlei creatieve en cognitieve gebieden. 

In de ochtenduren werken we volgens een nieuw organisatiemodel. De kinderen krijgen dan instructie in homogene groepen. Dit betekent dat de kinderen les kunnen krijgen van een andere leerkracht dan hun eigen. Elke ochtend werken we volgens een vaststaand rooster. De ene dag krijgt een kind instructie van een vak, de volgende dag is de zelfstandige verwerking. De kinderen werken met weektaken.

De muzieklessen worden verzorgd door een vakleerkracht muziek.

Onder de linde DSC_4122