De begeleiding en inzet van stagiaires


Naar de schoolgids index


Wij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO en andere opleidingen. Wij zijn daartoe niet alleen verplicht, maar we vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s. Bovendien is contact met Pabo en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang.

De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende groepsleraar, ook als ze wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Dit laatste is het geval bij vierdejaars studenten, die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan. We begeleiden ook stagiaires van Gilde Opleidingen of Summa opleidingen.

Snuffelstages staan niet open voor kinderen uit het eigen dorp i.v.m. de privacy.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids