Wijze van vervanging bij ziekte


Naar de schoolgids index


Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof of anderszins

Er is een grote krapte op verschillende arbeidsmarkten, zo ook in het onderwijs. Dat betekent dat we niet kunnen putten uit een grote hoeveelheid vervangers of collega's die in deeltijd werken.
In geval van ziekte van een leerkracht zijn we genoodzaakt om de vervanging op school op te vangen. Dat betekent dat het onderwijsprogramma van de hele school onder druk kan komen te staan. Ook kan het zijn dat we op school niemand meer beschikbaar hebben. In dat geval kunnen we een beroep doen op de vervangerspool. Wetende dat deze vervangerspool onvoldoende gevuld is, kan dit leiden tot andere beslissingen.

De eerste dag dat een leerkracht ziek is, proberen we het op te vangen op school. Dat gaat niet alle dagen lukken. Dat betekent dat ouders bericht kunnen krijgen dat hun kind deze dag niet naar school kan omdat er geen personeel is. Is de situatie na de eerste dag nog zo, dan zal een andere groep thuis moeten blijven. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids