Wijze van vervanging bij ziekte


Naar de schoolgids index


Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof of anderszins

Zoals we al schreven in hoofdstuk 3, zijn er meerdere groepen waarbij de kinderen les krijgen van twee leerkrachten. Bij ziekte van de leerkracht wordt er, in bijna alle gevallen, gezorgd voor een vervanger, we streven er naar om dit door een en dezelfde persoon te laten uitvoeren. Het kan echter ook voorkomen dat er geen vervanging is voor de zieke leerkracht.

In dat geval worden de kinderen de eerste dag opgevangen in school door ze te verspreiden over andere groepen of door inzet van stagiaires. Mocht er na de eerste dag nog geen vervanging zijn worden de kinderen van de groep met de zieke leerkracht in het meest ongunstige scenario naar huis gestuurd. Mocht het zo zijn dat er meerdere dagen geen vervanging mogelijk is, dan zal de volgende dag een andere groep naar huis gestuurd worden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids