De organisatie van de school


Naar de schoolgids index


Doordat in het onderwijs veel mensen in deeltijd werken krijgt uw kind waarschijnlijk les van meerdere leerkrachten. Al onze groepen zijn gecombineerd. Gedurende de ochtend wordt de organisatie zodanig aangepast dat kinderen in hun eigen jaargroep instructie krijgen. Hierdoor is er een nauwe samenwerking tussen onze groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. 

Groepering

Met 155 kinderen in oktober 2020 behoort “Onder de Linde” tot de middelgrote scholen onder het bestuur van de Dynamiek Scholengroep. Onze kinderen zijn in het schooljaar 2020-2021 verdeeld over een groep 1-2, een groep 2-3 en een groep 3-4, die tezamen de onderbouw vormen. De bovenbouw bestaat uit  een groep 4-5, een groep 6-7 en een groep 7-8. In de ochtenduren worden de kinderen van groep 5 t/m 8 gegroepeerd op basis van hun groep, alle kinderen van groep 6 krijgen op hetzelfde moment instructie in een bepaald vak. Kinderen met een aparte (lagere) leerlijn sluiten aan bij de groep van hun functioneren. Belangrijk uitgangspunt hierbij blijft het welbevinden van het kind. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids