De ouders


Naar de schoolgids index


 

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Het is niet alleen belangrijk dat ouders hand- en spandiensten verrichten op onze school. We...

Lees meer

Informatie over het onderwijs en de school

In het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders. Eerst is er een...

Lees meer

Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Belangrijk vinden wij ook het directe contact tussen ouders en school. Daarom verwachten wij u...

Lees meer

Ouderraad

Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid...

Lees meer

Medezeggenschapsraad

Ook binnen het onderwijs kennen we de Medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee...

Lees meer

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken...

Lees meer

Overblijfmogelijkheden

Op “Onder de Linde” is er de mogelijkheid voor kinderen om over te blijven tijdens...

Lees meer

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met...

Lees meer

Klachtenprocedure

De klachtenregeling. Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, ook op basisschool Onder...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids