De ouders


Naar de schoolgids index


 

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Het is niet alleen belangrijk dat ouders hand- en spandiensten verrichten op onze school. We...

Lees meer

Informatie over het onderwijs en de school

In het begin van het schooljaar is een inloopuurtje en een informatieavond. Tijdens deze avond...

Lees meer

Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Belangrijk vinden wij ook het directe contact tussen ouders en school. Daarom verwachten wij u...

Lees meer

Ouderraad

Samenstelling van de ouderraad De ouderraad is een groep van ouders die school ondersteunt bij...

Lees meer

Medezeggenschapsraad

Ook binnen het onderwijs kennen we de Medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee...

Lees meer

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken...

Lees meer

Klachtenprocedure

De klachtenregeling. Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, ook op basisschool Onder de...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids