Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid


Naar de schoolgids index


Belangrijk vinden wij ook het directe contact tussen ouders en school. Daarom verwachten wij u op de vijftienminutengesprekken om samen met ons over de vorderingen en het wel en wee van uw kind te praten. Na de uitreiking van de twee rapporten worden deze avonden gehouden. Een en ander staat beschreven bij “Rapportage”.

Aan het einde van het ‘oude’ schooljaar worden er in het “activiteitenboekje” voor het nieuwe schooljaar altijd ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij activiteiten in en rond de school. Zo zijn er al vele jaren ouders actief bij de spellendag, de carnavalsviering, de sporttoernooien of bij het onderhoud van de speelplaats.

Vele ouders zijn ook direct betrokken bij het inhoudelijke onderwijs op school. Een aantal ouders is lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad en denken daarin mee over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op “Onder de Linde”.

We willen graag horen hoe ouders over onze school denken en hoe zij denken dat we het onderwijs aan hun kinderen kunnen verbeteren. We organiseren vierjaarlijks een avond waarin we ouders vragen met ons na te denken over de toekomst van de school op onderwijskundig gebied.

Wij zijn er trots op, dat zoveel ouders zo begaan zijn met het onderwijs en dat zo velen hun steentje bijdragen aan de school. Er zijn op “Onder de Linde” activiteiten, die zonder uw hulp zelfs onuitvoerbaar zijn geworden!


Download deze pagina Download de gehele schoolgids