Ouderraad


Naar de schoolgids index


Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad is een groep van ouders die school ondersteunt bij het organiseren van activiteiten. Ook vormen zij soms een klankbord voor de school. 

De doelstellingen van de ouderraad zijn

  • Bevorderen dat in onze school het onderwijs en andere activiteiten in een voor iedereen plezierige sfeer kunnen verlopen.
  • Een adviesorgaan zijn voor school en gezamenlijk met MR en school bepaalde zaken bespreken die in belang zijn voor ouders/ leerlingen.
  • Bevorderen dat ouders medewerking kunnen verlenen aan allerlei activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. Dit noemen we ouderparticipatie. 

Activiteiten van de ouderraad

  • Het houden van vergaderingen die voor alle ouders toegankelijk zijn. Dit gebeurt 6x per jaar. De vergaderingen vinden plaats op school, in aanwezigheid van de directeur.
  • Data van de vergaderingen worden vermeld op de kalender.
  • Regelmatig overleg met de MR.
  • Het deelnemen aan werkgroepjes die of zelfstandig of samen met teamleden functioneren.
  • In overleg met het schoolteam wordt jaarlijks het ‘ouderhulpboekje’ samengesteld. Hierin staat een korte uitleg van alle activiteiten waaraan ouders hun medewerking kunnen verlenen.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids