Wet Bescherming Persoonsgegevens


Naar de schoolgids index


De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de WBP zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van hun kind gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel.

Eén van de punten die de Wet op het Primair Onderwijs voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids