Aantal kinderen naar speciaal onderwijs gegaan


Naar de schoolgids index


Schooljaar Verwijzing naar het speciaal onderwijs
2018/2019 1 kind naar SO
2019-2020 geen kind naar SO of SBO
2020-2021 geen kind naar SO of SBO
2021-2022 1 kind naar SBO, 1 kind naar SO

Achter deze cijfers zit een uitgebreide begeleiding, veel onderzoek en veel gesprekken met ouders en deskundigen. Plaatsing op een andere school is alleen aan de orde als het kind er werkelijk beter van wordt. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids