Aantal kinderen naar speciaal onderwijs gegaan


Naar de schoolgids index


Schooljaar Verwijzing naar het speciaal onderwijs
2014/2015 1 kind naar het SBO en 1 kind naar het SO
2015/2016 Geen verwijzingen
2016/2017 1 kind naar SBO
2017/2018 1 kind naar SBO

Achter deze cijfers zit een uitgebreide begeleiding, veel onderzoek en veel gesprekken met ouders en deskundigen. Plaatsing op een andere school is alleen aan de orde als het kind er werkelijk beter van wordt. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids