Leerlingen naar het voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 4 jaren. Ook vermelden wij de uitslag van de Eindtoets Cito-basisonderwijs.

Uitstroom leerlingen basisschool “Onder de Linde”

Schooljaar 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17
Aantal schoolverlaters 25 27 14 28
VMBO-LWOO 4% 14.8% 7% 3.6%
VMBO-B 0% 4% 7% 3.6%
VMBO-T/K 32%      
VMBO-K   14.8% 14.3% 21.4%
VMBO-T   18.5% 42.8% 10.7%
HAVO (T) 32% 29.6% 21.4% 42.9%
VWO 32% 22.2% 7% 17.9%
Totaal 100% 100% 100% 100%

VMBO-L= leerwegondersteunend
VMBO-B = beroepsgerichte opleiding
VMBO-T = theoretische leerweg
HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs


Download deze pagina Download de gehele schoolgids