Leerlingen naar het voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 4 jaren. Ook vermelden wij de uitslag van de Eindtoets in het tabblad resultaten. 

Uitstroom leerlingen basisschool “Onder de Linde”

Schooljaar 18-19 19-20 20-21 21-22
Aantal schoolverlaters 20 21 22 18
VSO/Praktijkonderwijs 0% 4.7% 0% 0%
VMBO-LWOO 0% 0% 0% 0%
VMBO-B 0% 4.7% 4,5% 0%
VMBO-K 15% 23.8% 13,6% 27.8%
VMBO-T 40% 38% 36,3% 44.4%
HAVO (T) 30% 23.8% 27,3% 16.7%
VWO 15% 4.7% 18,2% 11.1%
Totaal* 100% 100% 100% 100%

VMBO-LWOO= leerwegondersteunend, kan op VMBO-B en VMBO-K zijn
VMBO-B = beroepsgerichte opleiding
VMBO-T = theoretische leerweg
HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

* werkelijk getal kan afwijken i.v.m. afronding

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids