Leerlingen naar het voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 4 jaren. Ook vermelden wij de uitslag van de Eindtoets Cito-basisonderwijs in het tabblad resultaten. 

Uitstroom leerlingen basisschool “Onder de Linde”

Schooljaar 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17-18
Aantal schoolverlaters 27 14 28 18
VMBO-LWOO 14.8% 7% 3.6% 5.6%
VMBO-B 4% 7% 3.6% 22.2%
VMBO-K 14.8% 14.3% 21.4% 11.1%
VMBO-T 18.5% 42.8% 10.7% 22.2%
HAVO (T) 29.6% 21.4% 42.9% 5.6%
VWO 22.2% 7% 17.9% 33.3%
Totaal 100% 100% 100% 100%

VMBO-L= leerwegondersteunend
VMBO-B = beroepsgerichte opleiding
VMBO-T = theoretische leerweg
HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids