Leerlingen naar het voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 4 jaren. Ook vermelden wij de uitslag van de Eindtoets Cito-basisonderwijs in het tabblad resultaten. 

Uitstroom leerlingen basisschool “Onder de Linde”

Schooljaar 16 - 17 17-18 18-19 19-20
Aantal schoolverlaters 28 18   26
VMBO-LWOO 3.6% 5.6%   0%
VMBO-B 3.6% 22.2%   4%
VMBO-K 21.4% 11.1%   19%
VMBO-T 10.7% 22.2%   30%
HAVO (T) 42.9% 5.6%   0%
VWO 17.9% 33.3%   4%
Totaal 100% 100%   100%

VMBO-L= leerwegondersteunend
VMBO-B = beroepsgerichte opleiding
VMBO-T = theoretische leerweg
HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids