Resultaten van Cito Eindtoets Basisonderwijs


Naar de schoolgids index


Hieronder staan de scores van onze school van de afgelopen vijf jaar. De schaal van de Cito-toetsen loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Dezelfde schoolscore geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (eenzelfde leerlingbevolking). 

Sinds 2017-2018 gebruiken we in plaats van de Cito-eindtoetsen Route 8. 

Schooljaar 2018 2019 2020 2021 2022
Onder de Linde 208.8 204 geen Route 8 215 199.2
Dezelfde schoolscore 206 206 geen Route 8 208 200

Gecorrigeerde score op leerlinggewicht


Download deze pagina Download de gehele schoolgids