Resultaten van Cito Eindtoets Basisonderwijs


Naar de schoolgids index


Hieronder staan de scores van onze school van de afgelopen vijf jaar. De schaal loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Dezelfde schoolscore geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (eenzelfde leerlingbevolking). 

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017
Onder de Linde 533.2 535.4 535.4 532.2 535.5
Dezelfde schoolscore 534.8 534.6 534.9 534.6 535.2

Gecorrigeerde score op leerlinggewicht


Download deze pagina Download de gehele schoolgids