Resultaten van Cito Eindtoets Basisonderwijs


Naar de schoolgids index


Hieronder staan de scores van onze school van de afgelopen vijf jaar. De schaal van de Cito-toetsen loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Dezelfde schoolscore geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (eenzelfde leerlingbevolking). 

Sinds 2017-2018 gebruiken we in plaats van de Cito-eindtoetsen Route 8. 

Schooljaar 2014 2015 2016 2017 2018
Onder de Linde 535.4 535.4 532.2 535.5 208.8
Dezelfde schoolscore 534.6 534.9 534.6 535.2 206

Gecorrigeerde score op leerlinggewicht


Download deze pagina Download de gehele schoolgids