De zorg voor de kinderen


Naar de schoolgids index


Plaatsing van nieuwe leerlingen in de school

Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging van de...

Lees meer

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

Ons leerlingadministratiesysteem is Parnassys. Hierin staan alle gegevens van alle kinderen...

Lees meer

Ziek thuis of in het ziekenhuis?

Ziek thuis of in het ziekenhuis en daardoor schoolproblemen?. Ziekte en medische handelingen...

Lees meer

De wet passend onderwijs

De kern van passend onderwijs is: Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor...

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Dynamiek Scholengroep. Het werken met deze...

Lees meer

Het pestprotocol

Hoewel we zeer alert zijn op pesten kunnen we niet voorkomen dat kinderen elkaar wel eens...

Lees meer

Actief burgerschap en sociale integratie

Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen hun sociale vaardigheden alleen van thuis...

Lees meer

Rapportage naar ouders

Als ouder hebt u er recht op om te weten hoe het gaat met uw kind. Wij doen dan ook ons best u...

Lees meer

Doubleren of versnellen

Intern bespreekt de groepsleerkracht minimaal 3x per jaar de vorderingen van zijn/haar...

Lees meer

Huiswerk

Alleen in groep 7 en 8 wordt - eenmaal per week- structureel huiswerk meegegeven. Na de...

Lees meer

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit...

Lees meer

(Buiten)schoolse activiteiten voor kinderen

Op “Onder de Linde” vindt jaarlijks een groot aantal terugkerende activiteiten...

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids