(Buiten)schoolse activiteiten voor kinderen


Naar de schoolgids index


Op “Onder de Linde” vindt jaarlijks een groot aantal terugkerende activiteiten plaats. Deze activiteiten worden veelal door het team en/of de ouderraad samen met een aantal enthousiaste ouders georganiseerd. De inbreng en betrokkenheid van de ouders is geweldig. We waarderen dit enorm.

Gedurende het jaar nemen alle kinderen deel aan buitenschoolse actviteiten. Dit varieert van sport en spel tot het meedoen aan de bankbattle of andere bij het onderwijs passende activiteiten.

 

In oktober besteden we veel aandacht aan de kinderboekenweek.

In december verwelkomen we Sinterklaas. Een gezellige gebeurtenis, waarbij alle kinderen in de gemeenschappelijke ruimte hem welkom heten. Daarna brengt hij met zijn knechten een bezoekje aan de klassen, waar de kinderen allerlei voordrachten en liedjes voor de Sint in petto hebben.

Voor de kerstvakantie vindt er voor de hele school een gezamenlijke kerstviering plaats. 

Ook het carnavalsfeest gaat aan onze school niet voorbij. Samen met de schoolprins en –prinses en de adjudanten wordt op vrijdag voorafgaande aan carnaval dit feest met de hele school ingezet. Dit vindt plaats in zaal “Debije”

Onder de linde DSC_4087

In april worden de Koningsspelen gespeeld door de hele school.

Bij het werken aan de thema's zoeken we verbinding met de buitenwereld. Dit kan betekenen dat we een uitstapje maken naar een bedrijf of een instelling of dat we activiteiten doen passend bij het thema. 

Groep 8 gaat op het einde van het schooljaar drie dagen op kamp. 

Als afsluiting van de basisschooltijd voert groep 8 een musical op voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s in zaal “Debije”. Onder leiding van de leerkrachten van groep 8 en een groep enthousiaste ouders wordt de schoolverlatersavond ieder jaar een onvergetelijke gebeurtenis!

Wandelen

Elk jaar gaan we met alle kinderen op schoolreis. Waar we naar toe gaan kan verschillen per jaar, soms ook per groep. 

Jaarlijks worden alle kinderen van de school op de foto gezet. De schoolfotograaf maakt klassen-, portret- en familiefoto’s.

In juni lopen de leerlingen van “Onder de Linde” mee met de Wandeldriedaagse in Horst. Dit wordt georganiseerd door de ouderraad.

 

Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden. U krijgt hiervan tijdig bericht. Met al deze activiteiten willen wij ervoor zorgen dat de school niet zomaar een leerinstituut is, maar dat het een leefgemeenschap wordt, waarin het voor kinderen en leerkrachten prettig is om te mogen werken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids