De overgang naar het voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit meerdere scholen. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze zo goed mogelijk te begeleiden. Tenslotte betekent het voor de kinderen een hele overgang van een “kleine” vertrouwde school naar een “grote” school te moeten.

In november vindt er op school een voorlichtingsavond plaats voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders, waar collega’s uit het voortgezet onderwijs uitgebreide informatie komen geven over het voortgezet onderwijs. Meestal zijn het docenten van het Dendron College en Yuverta. De ouders ontvangen op deze avond brochures over de schoolkeuzemogelijkheden, informatie over de open dagen en de procedures die gevolgd moeten worden bij de aanmelding. Uiteraard krijgt men ook een overzicht van de keuze- en doorstromingsmogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs en de latere beroepskeuze. Verder wordt er gesproken over de andere sfeer in het v.o. en de verschillen met de basisschool. Bij dit alles worden de kinderen zeer nauw betrokken.

Tijdens de 15 minutengesprekken rond de periode van februari krijgen de ouders en de schoolverlaters van de groepsleerkracht(en) een advies over de keuzemogelijkheden van hun kind na de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende de laatste jaren behaald heeft.

Bij de advisering spelen ook werkhouding en interesse van het kind een voorname rol. De leerkrachten van groep 8 maken op basis van al deze gegevens een onderwijskundig rapport op voor de vervolgschool. Dit uitgebreide rapport is de overdracht van de basisschool naar de middelbare school en wordt, voordat het naar de vervolgschool verstuurd wordt, met de ouders doorgesproken.

De doorstroomtoets wordt in februari afgenomen. Deze is meestal een bevestiging van het advies van de leerkracht. Dit advies kan alleen nog naar boven bijgesteld worden. In het geval dat ouders het niet eens zijn met het advies van de school, kunnen zij dit aangeven. De middelbare school volgt het advies van de basisschool. 

Onder de linde DSC_4129

Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Tevens is er een mondelinge toelichting tijdens de feedbackmiddag. Uit de verkregen gegevens is voor ons af te leiden of de advisering -achteraf- al dan niet juist is geweest.

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan om zich goed te oriënteren. De ervaring leert, dat de kinderen op die manier goed in staat zijn hun voorkeurschool aan te geven. In maart dient u vervolgens uw kind zelf aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs.

SOOOOL10-14

SOOOOL10-14 staat voor een onderwijsvorm waarin kinderen leren door te doen, hun keuze voor de richting waarin ze verder gaan uit kunnen stellen tot de derde klas van de middelbare school en zich breed ontwikkelen. Samen Onderzoekend Ontdekkend Ontwerpend en Ondernemend Leren. Kinderen hebben vanaf groep 6 de gelegenheid om deel te gaan nemen aan SOOOOL10-14, een initatief van Dynamiek Scholengroep, Yuverta en Dendron college.  www.sooool10-14.nl 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids