Doubleren of versnellen


Naar de schoolgids index


Intern bespreekt de groepsleerkracht minimaal 3x per jaar de vorderingen van zijn/haar leerlingen. 
Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. De situatie kan echter ontstaan dat de school of de ouders het beter achten dat een kind een jaar doubleert of een jaar versnelt. In dit geval volgt de school de onderstaande procedure.

  1. Indien de ontwikkeling van een kind achterblijft of zich juist versneld ontwikkelt, wordt het kind besproken met een lid van het kwaliteitsteam.
  2. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de leerkracht een gesprek met de ouders en wordt, indien nader onderzoek gewenst is, toestemming gevraagd voor een nader onderzoek. Dit kan zowel intern als extern zijn. 
  3. Op het moment dat de leerkracht samen met het kwaliteitsteamlid denken aan doubleren of een jaar overslaan, wordt dit gemeld bij de directeur.
  4. Daarna vindt er een gesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht en eventueel het kwaliteitsteamlid.
  5. Tijdens een open gesprek bespreekt de school de argumenten om het kind te laten doubleren of te versnellen. Mede afhankelijk van de argumenten van de ouders neemt de school (na overleg met de directeur en de betrokken leerkracht(-en)) in een tweede gesprek met de ouders een besluit, waarbij het definitieve advies van de school bindend is.
  6. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het leerlingendossier.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids