Het pestprotocol


Naar de schoolgids index


Hoewel we zeer alert zijn op pesten kunnen we niet voorkomen dat kinderen elkaar wel eens pesten. Uiteraard nemen we dan als school onze maatregelen. Hiervoor hebben we het pestprotocol dat in werking treedt op het moment dat we pestgedrag constateren of het bij ons gemeld wordt. Dit pestprotocol staat in de bijlage pestprotocol.

Mocht er sprake zijn van pesten of van gedrag dat op pesten lijkt, dan noteren we dit in het leerlingadministratiesysteem dat we gebruiken. Daarnaast gaan we  natuurlijk proberen om iets aan het pestgedrag te doen. We zullen altijd contact opnemen met de ouders van de betrokken kinderen.  Op onze school is ook een vertrouwenspersoon, Veronic Bouten, zij kan ingeschakeld worden door ouders en/of leerlingen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids