Huiswerk


Naar de schoolgids index


Alleen in groep 7 en 8 wordt - eenmaal per week- structureel huiswerk meegegeven. Na de kerstvakantie krijgen de kinderen van groep 8 2 maal per week huiswerk mee. Het betreft hier beurtelings reken- en taalwerk. Wij hebben met dit huiswerk een tweeledig doel voor ogen. Enerzijds willen wij hiermee de kinderen al laten wennen aan het (thuis) verrichten van opdrachten als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en het werken met een agenda.

Anderzijds is het opgegeven werk een goede aanvulling op de aangeboden lesstof. Het huiswerk wordt gecontroleerd en nagekeken. We verwachten van de ouders dat ze enige controle uitoefenen op dit werk. In de overige groepen wordt slechts af en toe huiswerk gegeven, zoals het leren van een toets. We hebben de afspraak dat kinderen die hun werk  niet af hebben, dit in principe thuis afmaken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids