Rapportage naar ouders


Naar de schoolgids index


Als ouder hebt u er recht op om te weten hoe het gaat met uw kind. Wij doen dan ook ons best u op de hoogte te houden.
Het eerste gesprek is het intakegesprek voordat het kind naar school komt. Wanneer het kind bij onze school naar de kinderopvang gaat, is het eerste gesprek de warme overdracht. Een gesprek tussen ouders, pedagogisch medewerker en de leerkracht. Aansluitend voeren we dan het intakegesprek. Nadat het kind 6 weken op school is, voeren we een gewenningsgesprek.
Het eerste gesprek van het schooljaar voor kinderen die al bij ons op school zitten is een kennismakingsgesprek, waarbij we ouders en kind uitnodigen om kennis te maken in een gesprek.  Tijdens het tweede gesprek, in februari, gaan we het vooral hebben over de inhoud van de rapportklapper. In deze klapper staat een rapport (vanaf groep 3), een verslag van de kindgesprekken en een aantal werkjes van de kinderen waar ze trots op zijn. Ook worden dan de resultaten van de CITO-toetsen besproken.
Het derde gesprek is facultatief. U kunt als ouder kiezen om uitgenodigd te worden of u wordt uitgenodigd door de leerkracht. De kinderen nemen dan voor de tweede keer de klapper met rapportage mee naar huis. 
Voor alle bovengenoemde gesprekken geldt dat de kinderen van groep 4 t/m 8 bij de gesprekken aanwezig zijn en zelf zullen vertellen.

 

De adviesgesprekken voor groep 8 zijn opgenomen in het tweede oudergesprek.
Voor de leerlingen die net gestart zijn op school is een andere procedure.
Zes weken na de start van uw kind in de kleutergroep is er een gewenningsgesprek met de leerkracht van uw kind, in dit gesprek staan de eerste periode en het gewenningsproces centraal.

De leerkracht van uw kind zal u tijdig informeren indien het op school minder goed gaat. Zij zal u dan tussentijds uitnodigen voor een gesprek. Maar omgekeerd kunt u ook contact opnemen met de groepsleerkracht en in een gesprek dingen vertellen die hij of zij moet weten van thuis.

Aarzel niet om dat te doen! Als u zelf behoefte hebt aan een gesprek bent u uiteraard altijd welkom! In principe vinden alle gesprekken tussen 8.30 en 17.00 uur (eindtijd). Voor de rapportgesprekken maken we een uitzondering en gaan wat langer door. 
Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan we werken met het vijf-gelijke-dagen-model. De leerkrachten hebben dan dagelijks pauze van 14.00 tot 14.30 uur. In deze tijd kunnen geen gesprekken gepland worden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids