Rapportage naar ouders


Naar de schoolgids index


Als ouder hebt u er recht op om te weten hoe het gaat met uw kind. Wij doen dan ook ons best u op de hoogte te houden.
Tijdens het eerste 15 min. gesprek, begin november, wordt er vooral gesproken over hoe uw kind het op school doet. Zit het lekker in zijn vel, heeft het vriendjes of vriendinnetjes, hoe is de omgang met de leerkracht etc. Tijdens het tweede gesprek, in februari, gaan we het vooral hebben over de leerprestaties en wordt het eerste rapport besproken, dat de kinderen van groep 3 t/m 8 eind januari hebben gekregen. Zowel het eerste als het tweede gesprek geldt voor alle groepen. De kinderen van groep 5 t/m 8 voeren met de ouders en de leerkracht de oudergesprekken. 

In juni is er nog een mogelijkheid voor een derde gesprek. Dan kan er nog gesproken worden over het tweede rapport. Dit gesprek is op verzoek van ouders of leerkracht. Niet alle ouders worden op gesprek verwacht. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 ontvangen een rapport in juni. Voor groep 8 zijn in juni geen gesprekken meer.

De adviesgesprekken voor groep 8 zijn opgenomen in het tweede oudergesprek.
Ook de ouders van groep 0, 1 en 2 worden voor een gesprek uitgenodigd. Voor de kleuters wordt in januari nog geen rapport maar een (intern)verslag opgesteld.

KIJK!, het leerlingvolgsysteem voor de groepen 1-2-3 wordt ingevuld en dat wordt met u besproken. Is uw kind nog maar net op school, dan wordt u nog niet uitgenodigd voor deze oudergesprekken. In juni worden de ouders van groep 0 en 1 uitgenodigd. De ouders van groep 2 komen op verzoek.

Zes weken na de start van uw kind in de kleutergroep is er een gewenningsgesprek met de leerkracht van uw kind, in dit gesprek staan de eerste periode en het gewenningsproces centraal.

De leerkracht van uw kind zal u tijdig informeren indien het op school minder goed gaat. Zij zal u dan tussentijds uitnodigen voor een gesprek. Maar omgekeerd kunt u ook contact opnemen met de groepsleerkracht en in een gesprek dingen vertellen die hij of zij moet weten van thuis.

Aarzel niet om dat te doen! Als u zelf behoefte hebt aan een gesprek bent u uiteraard altijd welkom! Alleen 15-minutengesprekken vinden in de avonduren plaats. Andere gesprekken vinden plaats tussen 8.30 en 17.00 uur (eindtijd).


Download deze pagina Download de gehele schoolgids