Het belang van de betrokkenheid van ouders


Naar de schoolgids index


Het is niet alleen belangrijk dat ouders hand- en spandiensten verrichten op onze school. We vinden het ook belangrijk om in gesprek te blijven met ouders en ouders te informeren en te bevragen over de manier waarop wij het onderwijs op onze school inrichten. Minsten 1x per twee jaar worden ouders uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen uit ons kwaliteitssysteem WMK(werken met kwaliteitskaarten), waardoor we feedback van ouders ontvangen. Deze feedback nemen we we in de verdere ontwikkeling van de school. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids