Het belang van de betrokkenheid van ouders


Naar de schoolgids index


Het is niet alleen belangrijk dat ouders hand- en spandiensten verrichten op onze school. We vinden het ook belangrijk om in gesprek te blijven met ouders en ouders te informeren en te bevragen over de manier waarop wij het onderwijs op onze school inrichten. Minstens 1x per twee jaar worden ouders uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen uit ons kwaliteitssysteem WMK(werken met kwaliteitskaarten), waardoor we feedback van ouders ontvangen. Deze feedback nemen we we mee in de verdere ontwikkeling van de school. 

In het thematisch werken maken we zoveel mogelijk gebruik van het netwerk van onze ouders, zodat we verschillende activiteiten met kinderen kunnen doen. Deze verschillende activiteiten zorgen voor een wijde blik van kinderen op de wereld, die er weer voor zorgt dat ze zich breder ontwikkelen en daardoor later een goede keuze kunnen maken. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids