Het klimaat van de school


Naar de schoolgids index


De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor zijn welbevinden. Wij streven ernaar om op onze school een zodanige sfeer te scheppen, dat kinderen zich er thuis voelen, zich veilig weten. Dan pas kan een kind zich het beste ontwikkelen.

Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook hun persoonlijkheid en vaardigheden ontwikkelen, zoals: 

 • zelfvertrouwen opbouwen
 • emotioneel vrij zijn
 • nieuwsgierig zijn
 • zelfkennis verwerven
 • verantwoordelijkheid (durven) nemen. 
 • een volwaardig burger te zijn
 • positief gedrag aanleren,
 • leren omgaan met elkaar,
 • verdraagzaam zijn
 • kennis opdoen van andere culturen, andere opvattingen.
 • een eigen mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven.

Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen alle mogelijkheden die zij hebben, benutten. Dit betekent dat wij als team proberen elk kind zijn talenten zo volledig mogelijk te laten ontwikkelen. Niet ieder kind kan hetzelfde bereiken. In ons onderwijs spelen we zoveel mogelijk in op de verschillen tussen kinderen, maar streven wel naar het hoogst haalbare voor dit kind. Met “prestaties” wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn ervan overtuigd, dat “prestaties” voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel.

Op onze school proberen wij de kinderen zo lang mogelijk als groep bij elkaar te houden. Zittenblijven of versnellen is voor ons niet dé oplossing. Aanpassen van de gestelde taken, verscheidenheid in verwerking lijkt soms een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als beperking van de leerstof leiden. Het kan er zelfs toe leiden, dat kinderen soms een eigen leerweg binnen de groep volgen. Als uw kind om één of andere reden niet graag naar school komt is dit belangrijke informatie voor ons. Graag zouden wij de reden willen weten om te bezien welke maatregelen wij ter verbetering kunnen nemen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids