Activiteiten verbetering van het onderwijs


Naar de schoolgids index


Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 

Net als de maatschappij is ook onze school in voortdurende ontwikkeling. Om dit proces in goede banen te leiden hebben wij een meerjarig beleidsplan opgesteld. Met dit plan proberen we de komende jaren gericht te werken aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Dit meerjarenplan is ons schoolplan, dat loopt van 2020- 2024. Jaarlijks worden actiepunten geformuleerd passend bij de onderwerpen in het schoolplan, maar ook onderwerpen die voorkomen.

Een volledig verslag van de ontwikkelingsonderwerpen en de evaluatie hiervan kunt u lezen in het jaarverslag 2021-2022. Daarnaast hebben we natuurlijk voor het nieuwe schooljaar ook een aantal ontwikkelingsonderwerpen. Deze zijn te lezen in het jaarplan 2022-2023. Beide documenten vindt u op de site van onze school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids