Plaatsing van nieuwe leerlingen in de school


Naar de schoolgids index


Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging om naar de aanmelddag te komen. Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen in onze school. Wij proberen u dan een beetje de sfeer op onze school te laten proeven, u kunt er terecht met uw vragen en kennismaken met de leerkrachten Tijdens deze kijkmorgen kunt u eventueel uw kind al aanmelden. In verband met de organisatie van de groepen voor het nieuwe schooljaar vinden wij het prettig om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er gedurende het nieuwe schooljaar instromen. 

Aan het einde van het schooljaar wordt voor de kinderen, die in het daaropvolgende schooljaar naar school komen, een kennismakingsmiddag georganiseerd. De kinderen kunnen kennismaken met de leerkracht en hebben dan de school en hun klasgenootjes al een keer gezien.

Kinderen die vóór 1 oktober vier jaar worden, mogen bij aanvang van het nieuwe schooljaar meteen naar school komen (gastleerling); zij worden in groep 1 geplaatst. Kinderen die ná 1 oktober jarig zijn, mogen op de dag nadat het vier jaar wordt, naar school komen; Voordat ze naar school komen worden ze uitgenodigd voor een kijkmoment. Kinderen die jarig zijn na 1 januari worden in groep 0 geplaatst, kinderen die voor 1 januari jarig zijn in groep 1. 

Onder de linde DSC_4134

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.
Uiterlijk 12 weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. Zes tot 10 weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten. (zie de procedure op onze site: http://www.onderdelinde.nl/index.php?id=856 )

Tijdens het lopende schooljaar kunnen kinderen van andere scholen op “Onder de Linde” worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Wij vinden het prettig als u uw kind bij deze aanmelding meeneemt. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht en de nieuwe klasgenootjes.

Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport toegestuurd.

Onze afspraak voor de instromers is op school als volgt:

“Alle kinderen mogen op de eerste dag ná hun vierde verjaardag naar school komen. Aan het einde van het schooljaar wordt het vaak wat onrustiger in school. Voor sommige kinderen is het moeilijk om te wennen in deze periode. Met ouders wordt besproken of het wenselijk is dat het kind in deze periode start.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids