Regeling school- en vakantietijden


Naar de schoolgids index


 

Schooltijden

In overleg met ouders hebben wij als school ervoor gekozen om de schooltijden voor zowel onder-...

Lees meer

Vakantietijden

Voor alle scholen van Dynamiek Scholengroep proberen we een zoveel mogelijk uniform...

Lees meer

Verlofregelingen familie-omstandigheden

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Wanneer vanwege de specifieke...

Lees meer

Ziekmelden

Als uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan voor aanvang van...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids