Schooltijden


Naar de schoolgids index


Na een uitgebreid onderzoek onder de ouders van onze school en de ouders van de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in zouden stromen, heeft de MR besloten om in te stemmen met het voorstel om de schooltijden te wijzigen met ingang van schooljaar 2021-2022.
Dat betekent dat vanaf dat schooljaar de schooltijden voor alle groepen op alle dagen gelijk zijn: het zogenaamde vijf-gelijke-dagenmodel. Voor onze school betekent dit dat de schooltijden dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur zullen zijn. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids