Vakantietijden


Naar de schoolgids index


Voor alle scholen van Dynamiek Scholengroep proberen we een zoveel mogelijk uniform vakantierooster te maken, gebaseerd op de ministeriële vakantieregeling. In deze regeling wordt de zomervakantie verplicht gesteld. Van de Rijksregeling wordt afgeweken via de zogeheten “Limburgse variant”. Dit houdt in dat in plaats van de krokusvakantie steeds in de week van carnaval wordt vrij gegeven. Het vakantierooster komt tot stand in overleg met het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat ouders met kinderen in zowel basis- als voortgezet onderwijs met veel verschillende vakanties te maken krijgen. 

Een evenwichtige spreiding van de vakanties door het schooljaar heen is voor de kinderen van de basisschool noodzakelijk en houdt rekening met de afwisseling tussen leren en vrije tijd. Het vakantierooster wordt door het team in overleg met de MR vastgesteld. Voor de vakanties en vrije dagen in het huidige schooljaar verwijzen wij naar de Infogids


Download deze pagina Download de gehele schoolgids