Het College van Bestuur


Naar de schoolgids index


Schoolbestuur

Basisschool Onder de Linde valt onder het bestuur van de stichting Dynamiek Scholengroep. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas en Venray. Ruim 3500 kinderen bezoeken de 18 scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. 

College van Bestuur

Mevrouw Dorien Sommers
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

Raad van Toezicht:
mevrouw C.Smets-Spitters, voorzitter
de  heer G.Zondag
de heer M.de Veth
de heer S.Smits
de heer B.Janssen

 

Adresgegevens:
Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst
Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst
077-4678020
www.dynamiek.nu
info@dynamiek.nu

Verzekeringen

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerden zijn de leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. de evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteit vergt.

De verzekering dekt lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas, bril of fiets. Wanneer eigendommen van kinderen onder schooltijd beschadigd of vernield worden, is dit meestal tengevolge van spel. De school is hiervoor niet door de ouders aansprakelijk te stellen, tenzij er sprake is van nalatigheid van leerkrachten. 

Sponsoring

Er is op bestuursniveau een beleid voor sponsoring. Doel van sponsoring is het ‘verzamelen’ van middelen t.b.v. het onderwijs voor zaken die niet in het normale schoolbudget zitten. Dit ‘verzamelen’ is aan strakke regels gebonden, evenals het besteden ervan. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids