Inspectie


Naar de schoolgids index


Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, zoals pesterijen, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).


Download deze pagina Download de gehele schoolgids