Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


Op onze school bestaat de MR op dit moment uit zes personen, te weten:

Namens de ouders:

vacature
Ilse Verhaeg
Gerbert Vissers

Namens het team: 

Veronic Bouten
Nicole van Deurssen
Mai van der Beele


Download deze pagina Download de gehele schoolgids