Schoolgrootte


Naar de schoolgids index


Op dit moment bezoeken 155 kinderen onze school (situatie oktober 2018). Dit aantal bepaalt het aantal formatieplaatsen, dat in het schooljaar ingezet mag worden.  De kinderen zijn verdeeld over zes groepen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids