Schoolgrootte


Naar de schoolgids index


Op dit moment bezoeken 157 kinderen onze school (situatie oktober 2021). Dit aantal bepaalt het aantal formatieplaatsen, dat in het schooljaar ingezet mag worden.  De kinderen zijn verdeeld over zeven groepen. Door de extra NPO-gelden kunnen we deze groepen maken en twee onderwijsassistenten inzetten gedurende de ochtenden ter ondersteuning van het onderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids