Het verlaten van de school


Naar de schoolgids index


Een leerling verlaat de school op onderstaande tijdstippen

  • Een leerling bij wie naar het oordeel van de directeur van de basisschool de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd verlaat aan het einde van het schooljaar de basisschool, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat.
  • In elk geval verlaat de leerling de basisschool aan het eind van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 14 jaar bereikt.
  • Indien een leerling door de daartoe opgerichte commissie een verwijzing krijgt voor het volgen van een speciale school voor basisonderwijs, wordt door de ouders en de betrokken scholen overeenstemming bereikt over het tijdstip van overplaatsing.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids