Ziek thuis of in het ziekenhuis?


Naar de schoolgids index


Ziek thuis of in het ziekenhuis en daardoor schoolproblemen?

Ziekte en medische handelingen kunnen bij kinderen leerproblemen veroorzaken. De eigen school blijft verantwoordelijk voor het continueren van het onderwijs. Extra hulp kan gegeven worden door “de consulent onderwijs zieke leerlingen” van het Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO). Voor leerlingen die opgenomen zijn in het ziekenhuis en voor zieke leerlingen thuis kunt u contact opnemen met het B.C.O. te Venlo via telefoonnummer: 077-3519284. Ook kunt u de verpleging vragen contact op te nemen met de consulent.

Op school hebben we de mogelijkheid om een kind mee te laten kijken en mee te laten doen door het maken van een digitale verbinding. Dit kan echter alleen in overleg met de school. 

Waarom is onderwijs aan zieke leerlingen belangrijk?

  • Het is belangrijk om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk gaande te houden. Leren en ontwikkelen hebben een belangrijke plaats in het leven van jonge mensen en behoren ook tijdens ziekte niet te onderbreken.
  • Juist in een periode van ziekte is het voorkomen van isolement, het onderhouden van contacten met de “buitenwereld”, het ervaren van uitdagingen en het leveren van prestaties van groot belang Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk: www.ziezon.nl.

Als uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan voor aanvang van de lessen op de hoogte te stellen. Indien een kind niet aanwezig is, en het is niet ziek gemeld, dan bellen we tussen 8.45 uur en 9.00 uur het thuisadres om te informeren waarom het afwezig is

Onder de linde DSC_4153


Download deze pagina Download de gehele schoolgids