Team

Deskundig team

De leerkrachten op onze school zijn deskundig. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, volgen individuele scholing of teamscholing en werken met persoonlijke actieplannen om hun vaardigheid te verbeteren. Verder zien wij dat in het moderne basisonderwijs steeds meer specialismen gevraagd worden.

Dit specialisme zorgt ervoor, dat leerkrachten verant­woordelijk zijn voor taken die ze naast hun lesgevende taak uitvoeren. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op een bepaald onderwijskundig gebied. De specialisaties van de leerkrachten zijn: gedrag, taallezen, rekenen, muziektherapie en zorg. Daarnaast hebben we een specialist begaafdheid.

Functie / Lerares Naam
Directeur Marly Fleuren
Intern begeleider Marijke Leurs
   
Groep  1 - 2 Charlotte Hofman & Vera Bongaerts
Groep  2 - 3 Danielle Douven & Diana Coppus
Groep 4 - 5 Nicole van Deurssen & José Thielen
Groep 5 - 6 Andrea Verbugt & Mai van der Beele
Groep 6 - 7 Veronic Bouten
Groep 7 - 8 Ilona Hagens & Christel Verberne
   
Onderwijsondersteunend  
Conciërge Henk Cleven
Administratie Thea Wijnen
Schoonmaak Ellen Neeleman
Onderwijsassistente Ineke van der Stelt
Vrijwilligers Lucia Stoks en Mariëtte van der Meer