Basisschool Onder de Linde - Hegelsom

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan. 

Het is onze taak en ons streven om onze kinderen optimale kansen te bieden voor een eigen plaats in de maatschappij. Wij leren hen daartoe in een open sfeer, waarin respect bestaat voor zichzelf, de ander en het andere, de nodige kennis en vaardigheden. Zij ontwikkelen zich in een om­geving die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt en hen anderzijds uitdaagt weerbaar te zijn.

Een geregeld contact tussen school en huis is daarom onontbeerlijk. Uw belangstelling en mede­werking hierbij wordt door ons zeer op prijs gesteld. “Onder de Linde” steeft ernaar om een open school zijn, waar iedereen serieus genomen worden.

Met ons onderwijs beogen wij meer dan alleen maar het beheersen van leerstof. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van) de opvoeding en vorming bij. 

Hoewel kennis nog steeds belangrijk is, is er langzamerhand een accentverschuiving van kennis naar vaardigheid. Basis voor die vaardigheden zijn de excecutieve functies, die we met de kinderen benoemen als Breinkrachten.

Meer informatie

thematisch werken paarden