Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Het kan altijd voorkomen dat jouw kind zich een dagje niet zo lekker voelt. We vragen jou als ouder om in dit geval je kind in elk geval vóór 08:30 uur ‘s ochtends bij de school ziek te melden via ISY. Wij vragen je om niet te mailen, omdat het vaak voorkomt dat mails niet tijdig gelezen worden.

Elke schooldag controleren onze leerkrachten om half 9 of iedereen op zijn plekje zit. Als een leerling om 08:45 uur nog niet aanwezig is, neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. Als er geen geldige reden van afwezigheid wordt opgegeven, zal de leerkracht dit noteren als ongeoorloofd verlof, waarna we passende vervolgacties nemen.

Log in op ISY

Verlof

Soms komt het voor dat jullie binnen de vaste schooldagen extra verlofdagen willen opnemen. Om ervoor te zorgen dat niemand teleurgesteld wordt en dat het verlof op de juiste gronden gebaseerd is, hanteren we bij alle Dynamiekscholen dezelfde regels voor verlof. Jullie kunnen verlof aanvragen via onze verlofformulieren. Wij bekijken -in samenwerking met de leerplichtambtenaar- elke verlofaanvraag kritisch.