Veilig naar school

Veilig naar school

Een veilige leeromgeving in én rondom school

Veilig onderweg

Dynamiek Scholengroep vindt het belangrijk dat alle kinderen veilig naar school kunnen gaan. Hoe dat er in de praktijk uitziet? In de verkeerssituaties rondom alle Dynamiekscholen houden we rekening met schoolgaande kinderen, zodat iedereen op een veilige manier naar school kan gaan.

Veilig leren

Een veilige school betekent ook een veilig leerklimaat. We geven elk kind de ruimte om zichzelf te zijn en geven aan onze leerlingen mee hoe belangrijk het is om iedereen te accepteren zoals diegene is. Zo leren we kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Wij gaan voor onderwijs waarbinnen leerlingen zich gezien voelen en weten dat ze erbij horen. Want dát is de beste basis om vanuit te leren, ontwikkelen en groeien.

Meer over ons onderwijs