Informatie

Informatie

Bekijk hier alle informatie over Onder de Linde

De schoolgids In onze schoolgids vind je alle belangrijke informatie over onze school. Elk jaar wordt de schoolgids bijgewerkt en komt de actuele gids op de website.
Verder lezen

MR en AC Dit betekenen de medezeggenschapsraad en activiteitencommissie voor onze school.
Verder lezen

Ziekmelden en verlof Is je kind ziek, of wil je verlof aanvragen? Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.
Verder lezen

Klachtenregeling Bij onze school is het bespreken van vervelende gebeurtenissen en fouten altijd mogelijk.
Verder lezen