Ons onderwijs

Ons onderwijs

Thematisch werken op eigen niveau

Bij Onder de Linde mogen leerlingen écht kind zijn. En vanuit daar brengen wij ze de kennis, zelfstandigheid en sociaal-emotionele vaardigheden bij die ze hun hele leven met zich mee zullen nemen. Dankzij ons continurooster brengen we veel tijd met elkaar door, waardoor we elkaar goed leren kennen en ons aanbod kunnen blijven afstemmen op het individu.

Thematisch werken met de hele school

Kinderen hebben een heel eigen belevingswereld, dus daar gaan we ook graag in mee. Dat doen we met thematisch onderwijs, waarbij we activiteiten aanbieden die passen bij seizoenen, actualiteiten of andere (schoolbrede) thema’s. En dit thematisch werken laten we na groep 3 niet los: de groepen 4 t/m 8 blijven in de middaguren met thema’s verbanden leggen tussen verschillende vakken. Want als kinderen op hun eigen manier een thema kunnen ontdekken, onderzoeken en behandelen, steken ze hier het meest van op. Dat doen we niet alleen uit boeken en via methodes, maar op een moderne en eigentijdse manier. Zo ontdekken we tijdens de thema’s de wereld om ons heen met bijvoorbeeld culturele uitstapjes en bezoekjes bij bedrijven uit de regio. Zo dagen we kinderen op creatief én cognitief gebied uit. En daarbij zijn eigen inbreng en het stellen van vragen meer dan welkom!

Uitdaging op eigen niveau

Leren, ontwikkelen en successen behalen doe je het best binnen jouw eigen mogelijkheden. En die zijn voor iedereen anders. Daarom vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien en gehoord wordt, zodat we met iedereen rekening kunnen houden en het beste onderwijs aan kunnen bieden. En dat is het fijne aan zo’n kleinschalige dorpsschool: bij Onder de Linde wordt iedereen gezien! Zo creëren we een veilig leerklimaat waar zowel kinderen als ons team zich op alle gebieden kunnen ontwikkelen. We gaan uit van ieders persoonlijke kracht.

Ontdek onze missie

Leren in én rondom de school

Ons schoolgebouw biedt veel mogelijkheden en daar maken we dankbaar gebruik van! Zo wordt de hal (die alle lokalen verbindt) gebruikt tijdens zelfstandig werken, als leesplek in de schoolbieb, koken, knutselen, werken met het greenscreen, technieklessen en als extra ruimte voor exposities of gezamenlijke bijeenkomsten. 

Maar we zitten zeker niet de hele schooldag binnen, want ook buiten is veel te leren en ontdekken. Zo werken we graag samen met verenigingen uit Hegelsom om de ontwikkeling van het dorp te ondersteunen. En vergeet ook zeker niet ons eigen bijzondere schoolplein, waar de mogelijkheden voor kinderen om te spelen eindeloos zijn.

Het schoolplein

Kwaliteit staat voorop

Door ons onderwijs continu te blijven verbeteren, maken we écht het verschil voor leerlingen. En dat betekent niet alleen het aanleren van kennis en vaardigheden (cognitief), maar ze ook ondersteunen bij sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid. Dit doen we bij ons op school met de methode van Breinhelden. De kwaliteit hiervan houden we nauw in de gaten met leervolgsystemen en het kwaliteitssysteem WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). Zo blijven we ons bewust van onze sterktes, verbeterpunten en kwaliteit van ons team. Die uitslagen en analyses bespreken we met de MR en verwerken we elk jaar in een plan van aanpak, dat na te lezen is in ons jaarplan.